OFERTA


Usługi statystyczne - Analiza statystyczna danych w nauce i biznesie

Określenie ryzyka oraz zmniejszenie niepewności związanej z decyzjami przedsiębiorstw i wynikami badań, jest możliwe przy pomocy metody przetwarzania danych, wnioskowania statystycznego i estymacji parametrów w populacji. Nieodłącznymi elementami dowodzenia prawdy w niemal wszystkich dziedzinach nauk empirycznych stały się metody analizy statystycznej danych. Wyjaśnienie, odtwarzanie, symulowanie czy przewidywanie zoperacjonalizowanych zjawisk jest możliwe dzięki wielowymiarowej analizie statystycznej oraz modelowaniu danych. Także biznes ukierunkowany na obniżenie kosztów oraz zwiększony zysk stawia często na analizy statystyczne i używa ich do zminimalizowania ryzyka i przewidzenia tego, co może nastąpić w przyszłości. Tego rodzaju perspektywiczna ocena przyszłych zdarzeń, pozwala jej właścicielom podejmować przemyślane i rozsądne decyzje, które zaowocują w przyszłości.

Zajmujemy się:

 • analizami do prac, artykułów i wystąpień naukowych
 • modelowaniem równań strukturalnych metodą covariance based
 • analizą ryzyka kredytowego
 • lead scoringiem
 • grupowaniem/segmentacją klientów
 • prognozowaniem zmian w czasie
 • metodami eksploracyjnymi i konfirmacyjnymi
 • szeroką pojętą analizą zachowań konsumenckich
 • odkrywaniem wiedzy z danych
 • metodami regresyjnymi
 • modelami klasyfikacyjnymi
 • ilościowym przetwarzaniem obrazu
 • analizą tekstu
 • wizualizacją danych
 • statystyką klasyczną
 • statystyką bayesowską
 • statystyką bayesowską
 • modelowaniem równań strukturalnych metodą PLS (variance based)