WSPÓŁPRACA


Współpraca z nasza firmą

Do współpracy zapraszamy osoby zainteresowane usługami wykorzystującymi statystyczne metody przetwarzania liczb i symboli.


Pracujemy z wykorzystaniem różnego rodzaju platform i systemów obróbki danych.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem komputerowym, dzięki któremu jesteśmy w stanie obsłużyć projekty z zakresu Data Mining, Big Data, PLS i SEM.

W projektach wykorzystujemy metody klasycznej statystyki oraz metody nowoczesne - bayesowskie.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu dokładnie zapoznajemy się z celami projektów oraz ich problematyką.

Przykładamy ogromną wagę do poglądów naszych Klientów na posiadane przez nich dane oraz na oczekiwania odnośnie tych danych.

Zanim podejmiemy się konkretnego projektu, oceniamy go pod kątem możliwości realizacji oraz problemów, które możemy napotkać po drodze.

Z góry wyceniamy każdy projekt oraz informujemy o czasie jego realizacji.

Dbamy o bezwzględną terminowość realizacji projektu, niezależnie od okoliczności.

Analizy statystyczne w projektach prac magisterskich

Napisanie pracy magisterskiej jest koniecznością w przypadku każdego magistra nauk empirycznych. Student zobowiązany jest do napisania pracy dotyczącej badań, które mają na celu udowodnienie wiedzy oraz potencjału nabytego w czasie studiów i niezbędnego, by rozwijać dorobek kultury. W większości przypadków eksperymenty oraz badania ilościowe w naukach empirycznych podlegają weryfikacji statystycznej. Dzięki analizom takim możliwie jest potwierdzenie postawionej w pracy hipotezy oraz odpowiednie podsumowanie wyników badań.

Jednakże nie każdy student potrafi właściwie ocenić i zinterpretować analizy statystyczne, a dokładność w tej kwestii jest niestety koniecznością. Nasza firma wychodzi naprzeciw potrzebom studentów chcących uzyskać profesjonalne obliczenia statystyczne, wizualizację w postaci tabel oraz wykresów, a także raport wykonany we właściwym standardzie (najczęściej wykorzystywany przez nas standard to APA6).

Współpraca ze studentami jest dla nas nie tylko motywująca, ale i inspirującą. Konsultowanie wyników jest rozwojowe dla obu stron – zarówno dla studentów, jak i dla nas. Nasz cel to wyposażenie studentów w takie rozwiązania, które pozwolą im się obronić z jak najwyższymi ocenami.


Zakres naszych usług dotyczących prac magisterskich obejmuje:
 • Pomoc metodologiczno-statystyczną.
 • Przygotowanie niezbędnych danych.
 • Obliczenia i właściwe analizy statystyczne.
 • Sporządzenie raportu z wykonanych prac wraz z wizualizacją i opisem.
 • Konsultacje ze studentami oraz dalszą pomoc.

Analizy statystyczne w pracach doktorskich

Zadaniem przyszłego doktora bardzo często jest wykonanie całej serii badań. Wyniki badań muszą zostać podsumowane w postaci zaawansowanej analizy statystycznej. Badanie wykonywane przez doktoranta ma na celu przedstawienie obiektywnego stanowiska w kontekście badanej rzeczywistości. Ułatwiamy to dzięki metodologicznej i statystycznej pomocy na najwyższym poziomie.


Nasza oferta skierowana do doktorantów obejmuje:
 • Wsparcie metodologa.
 • Zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne metody obliczeniowe i analizy statystyczne (m.in. Bayesowską weryfikację hipotez).
 • Tworzenie modeli równań strukturalnych za pomocą metod kowariancyjnych i wariancyjnych (PLS).
 • Wydobywanie wiedzy zawartej w danych.
 • Realizację konfirmacyjnych analiz czynnikowych CFA.
 • Wsparcie merytoryczne oraz konsultacje na każdym etapie pracy badawczej.

Analizy statystyczne dla firm i naukowców

Zastosowanie oferowanych przez nas rozwiązań statystycznych gwarantuje osiągnięcie korzyści w biznesie i pracy naukowej. Klientom biznesowym i naukowym oferujemy rozwiązania z zakresu analiz statystycznych i modelowania danych. Metody i techniki, na podstawie których działamy, pozwalają na realizacje nawet najbardziej wyrafinowanych projektów biznesowych i naukowych. Prawdziwie troszczymy się o naszych Klientów, gdyż sami jesteśmy naukowcami oraz przedsiębiorcami. Co za tym idzie, wiemy doskonale, przed jakimi problemami stają nasi Klienci i co chcą osiągnąć.


Oferta skierowana do naukowców i firm obejmuje:
 • Analizy statystyczne oraz tworzenie metod obliczeniowych.
 • Wsparcie na każdym etapie prac (począwszy od konceptualizacji, po testowanie rezultatów rozwiązań).
 • Zbieranie materiałów i tworzenie metod wykorzystanych w ich analizie.
 • Realizacje projektów w nowoczesnych standardach metodologicznych i naukowych.
 • Jasne oraz korzystne warunki współpracy.
 • Wysoką jakość działań oraz terminowość bez względu na okoliczności.
 • Wsparcie podczas wystąpień, konferencji i spotkań.