WSPÓŁPRACA

Współpraca z nasza firmą

Do współpracy zapraszamy osoby zainteresowane usługami wykorzystującymi statystyczne metody przetwarzania liczb i symboli.

 
 • Pracujemy z wykorzystaniem różnego rodzaju platform i systemów obróbki danych.

 • Dysponujemy nowoczesnym sprzętem komputerowym, dzięki któremu obsługujemy projekty z zakresu Data Mining, Big Data, PLS i SEM.

 • W projektach wykorzystujemy metody klasycznej statystyki oraz metody nowoczesne - bayesowskie.

 • Przed przystąpieniem do realizacji projektu dokładnie zapoznajemy się z celami projektów oraz ich problematyką.

 • Przykładamy ogromną wagę do poglądów naszych Klientów na posiadane przez nich dane oraz na oczekiwania odnośnie tych danych.

 • Zanim podejmiemy się konkretnego projektu, oceniamy go pod kątem możliwości realizacji oraz problemów, które możemy napotkać po drodze.

 • Z góry wyceniamy każdy projekt oraz informujemy o czasie jego realizacji.

 • Dbamy o bezwzględną terminowość realizacji projektu, niezależnie od okoliczności.

Analizy statystyczne w projektach prac magisterskich

Napisanie pracy magisterskiej jest koniecznością w przypadku każdego magistra nauk empirycznych. Student zobowiązany jest do napisania pracy dotyczącej badań, które mają na celu udowodnienie wiedzy oraz potencjału nabytego w czasie studiów i niezbędnego, by rozwijać dorobek kultury. W większości przypadków eksperymenty oraz badania ilościowe w naukach empirycznych podlegają weryfikacji statystycznej. Dzięki analizom takim możliwie jest potwierdzenie postawionej w pracy hipotezy oraz odpowiednie podsumowanie wyników badań.

Jednakże nie każdy student potrafi właściwie ocenić i zinterpretować analizy statystyczne, a dokładność w tej kwestii jest niestety koniecznością. Nasza firma wychodzi naprzeciw potrzebom studentów chcących uzyskać profesjonalne obliczenia statystyczne, wizualizację w postaci tabel oraz wykresów, a także raport wykonany we właściwym standardzie (najczęściej wykorzystywany przez nas standard to APA6).

Współpraca ze studentami jest dla nas nie tylko motywująca, ale i inspirującą. Konsultowanie wyników jest rozwojowe dla obu stron – zarówno dla studentów, jak i dla nas. Nasz cel to wyposażenie studentów w takie rozwiązania, które pozwolą im się obronić z jak najwyższymi ocenami.

 

Zakres naszych usług dotyczących prac magisterskich obejmuje:

 • Pomoc metodologiczno-statystyczną.

 • Przygotowanie niezbędnych danych.

 • Obliczenia i właściwe analizy statystyczne.

 • Sporządzenie raportu z wykonanych prac wraz z wizualizacją i opisem.

 • Konsultacje ze studentami oraz dalszą pomoc.

Analizy statystyczne w pracach doktorskich

Zadaniem przyszłego doktora bardzo często jest wykonanie całej serii badań. Wyniki badań muszą zostać podsumowane w postaci zaawansowanej analizy statystycznej. Badanie wykonywane przez doktoranta ma na celu przedstawienie obiektywnego stanowiska w kontekście badanej rzeczywistości. Ułatwiamy to dzięki metodologicznej i statystycznej pomocy na najwyższym poziomie.

 

Nasza oferta skierowana do doktorantów obejmuje:

 • Wsparcie metodologa.

 • Zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne metody obliczeniowe i analizy statystyczne (m.in. Bayesowską weryfikację hipotez).

 • Tworzenie modeli równań strukturalnych za pomocą metod kowariancyjnych i wariancyjnych (PLS).

 • Wydobywanie wiedzy zawartej w danych.

 • Realizację konfirmacyjnych analiz czynnikowych CFA.

 • Wsparcie merytoryczne oraz konsultacje na każdym etapie pracy badawczej.

Analizy statystyczne dla firm i naukowców

Zastosowanie oferowanych przez nas rozwiązań statystycznych gwarantuje osiągnięcie korzyści w biznesie i pracy naukowej. Klientom biznesowym i naukowym oferujemy rozwiązania z zakresu analiz statystycznych i modelowania danych. Metody i techniki, na podstawie których działamy, pozwalają na realizacje nawet najbardziej wyrafinowanych projektów biznesowych i naukowych. Prawdziwie troszczymy się o naszych Klientów, gdyż sami jesteśmy naukowcami oraz przedsiębiorcami. Co za tym idzie, wiemy doskonale, przed jakimi problemami stają nasi Klienci i co chcą osiągnąć.

 

Oferta skierowana do naukowców i firm obejmuje:

 • Analizy statystyczne oraz tworzenie metod obliczeniowych.

 • Wsparcie na każdym etapie prac (począwszy od konceptualizacji, po testowanie rezultatów rozwiązań).

 • Zbieranie materiałów i tworzenie metod wykorzystanych w ich analizie.

 • Realizacje projektów w nowoczesnych standardach metodologicznych i naukowych.

 • Jasne oraz korzystne warunki współpracy.

 • Wysoką jakość działań oraz terminowość bez względu na okoliczności.

 • Wsparcie podczas wystąpień, konferencji i spotkań.